Գովազդ կայքում
Տվյալներ
745 x 70 px (ամենավերևում)
1100 x 60 px (գլխ. լուրերից ներքև)
1100 x 60 px (ներքևում)
60 x 1100 px (ձախ և աջ կողմերում)
250 x 50 px (ներսի էջերում)

Հեռախոս՝ +37498777901

Էլ․հասցե՝ info@andradardz.am