Գովազդ կայքում
Տվյալներ գինը (ամս․)
745 x 70 px (ամենավերևում) 30 000 դր.
1100 x 60 px (գլխ. լուրերից ներքև) 20 000 դր.
1100 x 60 px (ներքևում) 10 000 դր.
60 x 1100 px (ձախ և աջ կողմերում) 30 000 դր.
250 x 50 px (ներսի էջերում) 10 000 դր.

Հեռախոս՝ 055 689 005

Էլ․հասցե՝ orfarmenyan@gmail.com